منبع : Www.FoxMob.com

مجموعه اس ام اس با موضوع حمایت از میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری که توسط کانون هواداران تهیه شده و در سایت فاکس موب ! در اختیار شما قرار گرفته است.

مرا شمسی شبیه مولوی بود/ دلارایی که آرایش قوی بود
یکی پرسید شمست کیست گفتم/ همانا میرحسین موسوی بود

ای مومنین: یک یا حسین تا میرحسین

گویند امام ما هوادارش بود/ ما نیز هوای موسوی را داریم

هرچند که 20 سال دیر آمده است/ در بیشه‌ی انتخاب شیر آمده است
گر سید ما برفت از عرصه برون/ برخیز برادرم که میر آمده است
در زمره مردان قوی باشد بس/از نسل شریف نبوی باشد و بس
یك مرد اگر به داد ما ها برسد/ او میر حسین موسوی باشد و بس

گویند امام ما هوادارش بود/ ما نیز هوای موسوی را داریم

ای مومنین: یک یا حسین تا میرحسین

مردم ز سر صمیمیت می خوانند/ همواره به نام کوچکت میرحسین

هرچند که 20 سال دیر آمده است/ در بیشه ی انتخاب شیر آمده است/ گر سید ما برفت از عرصه برون/ برخیز برادرم که میر آمده است

دلسوخته مردی ، ازلی می خواهیم/ از جنس عدالت علی می خواهیم/ حرف دل هر چه عاشق این است آری/ ما میرحسین موسوی می خواهیم

هموطن برخیز و عزم کار کن/ دوم خرداد را تکرار کن/ سیدی دیگر به میدان آمده/ موسم تغییر ایران آمده/ موسوی از ماست همراهش شویم

ما به آن سید و این میر ارادت داریم/ ما به لبخند گل سرخ شباهت داریم/ رای هر پیر و جوان موسوی است/ ما به خرداد پر از حادثه عادت داریم


بیا چون کوه دالاهو قوی باش / سرود مثنوی معنوی باش / بیا حالا که دیگر خاتمی نیست / رفیق میر حسین موسوی باش

گفت: بر گردن خود داری دین تا به یک رای، تو کاری بکنی در این بین...گفتمش: می دانم...سبز می اندیشم...رای من: میرحسین

صد شکر به بزم مهر، "میر" آمده است!/ امروز به همراهی "پیر" آمده است!/ برخیز به یاری اش شتابیم/ که باز
در معرکه، یک شیر دلیر آمده است

دلا اکنون زمان کاهلی نیست/ و اصلاحات امری سرسری نیست/ اگر خواهان تغییری برادر/ بدان مردش به غیر از موسوی نیست

تا آخرین روزهای بهار، ایران را سبز می کنیم !

تقویم چه بیقرار است امسال/ یک معجزه ای در انتظار است امسال/ از یمن حضور سبز سید بی شک/ خرداد سر آغاز بهار است امسال

وطن سرشار از درد است برخیز/ وطن محتاج یک مرد است برخیز/ در این خیزش بیا با موسوی باش/ چرا چون بی هماورد است برخیز

در زمره مردان قوی باشد بس/از نسل شریف نبوی باشد و بس/ یكمرد اگر به داد ما ها برسد/ او میر حسین موسوی باشد و بس

سیدی از نسل پاك مصطفی / با صداقت باز می خواند تورا