دانلود کتاب الکترونیکی دنیای بی جواب - مهندس امیر صالحی مقدم


کتاب دنیای بی جواب نوشته: مهندس امیر صالحی مقدم که در فاکس موب ! برای گوشی های پلتفرم جاوا منتشر شده است.بطور کلی این کتاب را می توان مجموعه ای معرفی کرد که با نگارشی داستانی - گزارشی درباره مسائل ماورا الطبیعه ، عجایب خلقت ، اسراری که هرگز جوابی برای آنها پیدا نشده و … مطالب بسیار جالبی را در خود گنجانده است . این کتاب شامل هفت فصل اصلی می باشد که هر فصل داستانها و گزارشات متنوعی در رابطه با مسائل عرض شده را شامل می شود.

A world without books By: Amir Salehi moghadam the Thread! Fax! Phone of the Java platform is released. In general, this book can be introduced to the collection of writing a story - a report problems Altbyh ultra, the wonders of creation, secrets never find the answer for them ... and not very interesting subjects in their is included. This book contains seven chapters that each season is the main stories and reports on various issues related to latitude is included.
فرمت : جاوا
دانلود | با حجم 111 KB

رمز فایل : www.foxmob.com