منبع : Www.FoxMob.com

مجموعه اس ام اس خنده دار جوک سرکاری ضد حال سری 6: این مجموعه شامل 14 پیامک جدید در موضوع ضد حال به دختر ها می باشد.  که توسط سایت فاکس موب جمع آوری و در اختیار شما قرار گرفته است.
چرا دخترها هزار جور بزک دوزک میکنند؟
چون میدانند با اون قیافه هیچکس نمیاد سراغشون !
 ---------------------------------------------
چرا دخترها میرن بدن سازی؟
چون با اون هیکل های ناقص کسی سراغشون نمیاد !
 ---------------------------------------------
چرا دخترها هیشه به ایفون و در نگاه میکنند؟
چون همیشه منتظر خواستگارن !
 --------------------------------------------- 
چرا دخترها دماغشون رو عمل میکنن؟
 چون امیدوارن شاید فرجی شد و خواستگار اومد !
 --------------------------------------------- 
چرا دخترها فیلم هری پاتر را دوست دارن؟
چون فکر میکنند فردا میاد خوستگاریشون !
 --------------------------------------------- 
به دخترهای دم بخت چه میگویند؟
 دیر شوهر کرد داشت می ترشید
 --------------------------------------------- 
به یک دختر نصفه مغز چه میگویند؟
 از سرت هم زیاده
 --------------------------------------------- 
به یک دختر باهوش تو ایران چی میگن؟
 تروریست
 --------------------------------------------- 
چرا دختر ها مثل مجسمه هستند؟
چون تمام عمر به در ذل می زنند
 --------------------------------------------- 
چرا دخترهای معمولی (s) دنبال بیل گیتس (n) میرن؟
 چون n و  s همدیگر را جذب میکنند
 --------------------------------------------- 
چرا دخترانی که با دوست پسراشون از برج میلاد خودشونو پرت کنن پایین مرد 1 ساعت زودتر از دختر میرسد زمین؟
چون دختره از ارتفاع می ترسد از پله اومده پایین !
 --------------------------------------------- 
چرا دختر ها چرا اینقدر لباس میخرن؟
چون روی جیب دوست پسرشون نشسته اند
 --------------------------------------------- 
چرا دخترها از پسر ها هیچ چیز میدانند؟
این سوال غلط است!
 می دانند فقط یک مورد است "مرد ها سبیل دارند "