اس ام اس های جدید تبریک روز معلم

مجموعه اس ام اس تبریک روز معلم سری 2: این مجموعه شامل اس ام اس های جدید و زیبا تبریک روز معلم می باشد.
که در سایت فاکس موب ! به صورت رایگان در اختیار شما قرار گرفته است. 

1. معلم پارچه ی لطیف زر بفتی است با تار محبت و پود علم.    (دکتر سنگری)
*معلم عزیزم روزت مبارک*


.: دانای عشق، روزت مبارک :.


3. پادشاهی پسر به مکتب داد
لوح سیمینش در کنار نهاد
بر سر لوح او نوشته به زر
جور استاد به ز مهر پدر
-- هفته معلم مبارک --


4. در ملکوت، بانک بزرگی است که معلمان هر روز از آن حقوق فوق العاده میگیرند.    (دکتر سنگری)


5. معلم امانت داری است که امانت او غیر از همه امانت هاست، انسان امانت اوست.    امام خمینی(ره)
* ای بزرگ امانتدار تاریخ، روزت مبارک باد.*


6. معلم باغبان باغ عشق است/ معلم قافله سالار عشق است/ همه کار معلم کار عشق است.
(( روز معلم مبارک باد. ))


7. در میان صدقه هایی که مردم می دهند، هیچ صدقه ای ارزنده تر از یاد دادن علم و دانش نیست.    پیامبر اکرم(ص)
ای آینیه تمام نمای صداقت و محبت و ایثار هر روزت مبارک باد.


8. ای که الفبای زندگی را از سرچشمه کلامت آموحتم. \" استاد عزیزم روزت مبارک \"


9. معلمی شغل نیست، عشق است،
اگر به عنوان شغل انتخابش کردی رهایش کن و اگر عشق توست، مبارک باد.    (معلم شهید، محمدعلی رجایی)


10. از آسمان عرفان، تابنده اختری رفت
وز گنج علم و ایمان، ارزنده گوهری رفت
استاد علم و حکمت، جوینده ی حقیقت
از کرسی فصاحت، والا سخنوری رفت
# سالروز شهادت معلم متفکر و فیلسوف بزرگ، استاد مرتضی مطهری و روز معلم گرامی باد.#